Academia de Stiinte a Moldovei

Proiecte de cercetare

DirecÅ£ia strategică: „Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară”
Prioritatea: Suportul ştiinÅ£ific în asigurarea securităței alimentare a ţării.
Proiectul instituţional aplicativ:
„Evaluarea şi valorificarea potenÅ£ialului microbiologic pentru elaborarea tehnologiilor agriculturii durabile” (2011-2014).
Proiectul dat are drept scop evaluarea şi valorificarea potenÅ£ialului microbiologic pentru elaborarea biotehnologiilor care favorizează menÅ£inerea şi îmbunătăţirea calităţii solului.
Obiectivele: (1) Izolarea, selectarea, paşaportizarea, conservarea şi menÅ£inerea ex situ a microorganismelor cu potenÅ£ial sporit fată de biotehnologiile agricole durabile; (2) Elaborarea şi testarea procedeelor microbiologice şi agrobiotehnologice nonpoluante pentru bioremedierea solurilor agricole; (3) Elaborarea indicatorilor microbiologici pentru evaluarea capacității diferitor preparate şi procedee microbiologice şi agrobiotehnologice de menÅ£inere şi îmbunătăţire a calităţii şi fertilitătii solului agricol; (4) Elaborarea, selectarea şi testarea biotehnologiilor care favorizează menÅ£inerea şi îmbunătăţirea calităţii şi fertilităţii solurilor agricole.
Cercetările CNMN în cadrul acestui proiect au ca scop extinderea colecÅ£iei şi sunt îndreptate spre alegerea tulpinilor de microorganisme cu un potenÅ£ial înalt de sinteză a substanÅ£elor bioactive, cu capacităţi biodegradative, probiotice etc. Activitatea de cercetare în cadrul ColecÅ£iei se axează şi pe îmbunătăţirea metodelor de conservare în vederea reducerii la minimum, a modificărilor genetice si verificarea eficienÅ£ei acestor metode pentru stabilizarea şi menÅ£inerea caracterelor morfologo-culturale şi biochimice a tulpinilor de referinţă. Paşaportizarea culturilor va eficientiza gestiunea băncii de microorganisme, va asigura o mai bună exploatare a resurselor genetice stocate. Brevetarea tulpinilor de microorganisme nepatogene de importanţă industrială va reprezenta obiectul inovativ al cercetărilor ştiinÅ£ifice preconizate.
Obiectivele de bază a CNMN:
- conservarea pentru tara noastra a bioresurselor valoroase si a biodiversitatii;
- promovarea şi susÅ£inerea cercetării ştiinÅ£ifice în domeniile ştiinÅ£elor naturii şi a celor interdisciplinare, crearea unei reÅ£ele de colectii de material biologic de interes public;
- contribuţia la deservirea şi dezvoltarea bioindustriilor şi a calităţii mediului prin păstrarea şi furnizarea resurselor biologice de calitate conform cerinţelor internaţionale;
- consolidarea legăturii între ştiinÅ£a fundamentală şi aplicativă, tehnologie si industrie;
- asigurarea unui sistem de management calitativ superior al resurselor biologice şi cercetării ştiinÅ£ifice în Å£ara noastră.

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...