Academia de Stiinte a Moldovei

Proiecte

1. „Noi procedee de obÅ£inere a preparatelor proteolitice fungice cu divers grad de puritate” (01.01.2012-31.12.2013) (T)
2. „Tehnologii inovaÅ£ionale microbiene pentru producerea polizaharidelor şi enzimelor hidrolitice cu utilizări polivalente” (2011-2014).
3. “Biologia fungilor microscopici producători de hidrolaze extracelulare asociată factorilor de influenţă a biosintezei enzimatice (2006-2010) (F)
4. “Elaborarea tehnologiilor microbiene de obÅ£inere a preparatelor enzimatice cu însuşiri prognozate destinate industriei alimentare, farmaceutice şi medicinii” (2006-2010). (A)
5. „Elaborarea stimulatorilor cu însuşiri prognozate pentru tehnologiile microbiene de obÅ£inere a preparatelor enzimatice”2008-2009. (F, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Chimie; proiect colaborare Rusia-Moldova).
6. “Undele milimetrice de intensitate joasă ca factor stabilizator şi biostimulator al proceselor biosintetice la microorganisme “(2007-2008) (A), P.S.
7. 07.411.14 INDF „Sinteza microbiană şi proprietăţile β-glucozidazei extracelulare ca agent de intensificare a aromelor vinurilor de calitate superioară” (2007-2008).(T)
8. “Legităţile de bază ale sintezei, particularităţile structurii geometrice, electronice şi proprietăţilor dioximaÅ£ilor supramoleculari ai cobaltului (III, II, I) (2006-2007) (F) Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Chimie; proiect colaborare Rusia-Moldova)
9. 42.008 P „Evaluarea efectelor acÅ£iunii radiaÅ£ii milimetrice de intensitate mică asupra capacităţii biosintetice a microorganismelor cu semnificaÅ£ie în biotehnologie” (2004 –2006) P.S.