Academia de Stiinte a Moldovei

Componenţa laboratorului

În cadrul laboratorului activează 6 colaboratori ştiinţifici dintre care 1 doctor în şt. biologice şi 1 dr. în ştiinţe agricole, 2 cercetători ştiinţifici, 1 cercetător ştiinţific stagiar, 1 specialist coordonator (de bază) cât şi 2 specialişti coordonatori (prin cumul).Onofraş Leonid - şef de laborator, cercet. şt. conf., dr. şt. biologice.

  1. Todiraş Vasile - cercet. şt. conf., dr. şt. agrare
  2. Prisacari Svetlana - cercet. ştiinţific.
  3. Mohova Tatiana - cercet. şt
  4. Lungu Angela-cercet.şt.st.
  5. Coşcodan Mihail - specialist coordonator

Sustinerea tezei de doctor in stiinte medicale
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale
Pretendent OLTU IULIAN
Conducător ştiinţific: academician RUDIC VALERIU

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiana

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
dedicated to the 70th anniversary of foundation of first research institutions
&nb...