Academia de Stiinte a Moldovei

Lupașcu Galina

Anul nașterii 1951, cetațian a RM.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Biologie şi Pedologie, 1974.
Autor a 265 lucrări ştiinţifice, dintre care 4 monografii, 2 cataloguri, 36 brevete de invenţii, 2 soiuri de triticale. Detinătoare a Medaliei de Aur a Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuală şi a câtorva medalii de aur argint, bronz şi diplome la diverse Saloane de inventică din ţară şi peste hotare.

Participantă la numeroase simpozione ştiinţifice din ţară şi peste hotare. Deținător Premiului Prezidiului AŞM (1998); Premiului Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala (2001); Diplomei de Merit a Consiliului Suprem pentru Ştiinţa si Dezvoltare Tehnologica a R.Moldova (2006).

Activitatea de cercetare constă în studierea complexelor microbiene - producătoare ale bolilor de rădăcină la unele culturi agricole în scopul elaborării de pronostic al dezvoltării epifitotiilor micotice în agrocenoze.

Ultimele publicații:

  • Lupaşcu G., Saşco E., Gavzer S. Rolul genotipului de grâu de toamnă în manifestarea patogenităţii ciupercilor care provoacă putregaiul de rădăcină//Buletinul AŞM, 2006, nr.1, P.56-62
  • Lupaşcu G., Saşco E., Gavzer S., Fandeev E., Melian L. Particularităţi de interacţiune genotip x toxină de Fusarium pentru diverse fitopatosisteme// Buletinul AŞM, 2006, nr.2, P.77-82
  • Лупашку Г.А., Сашко Е.Ф., Гавзер С.И. Взаимодействие генотипов пшеницы с фузариотоксином//Докл.Росcийской Академии с.-х.наук, 2006, 6, С.11-13
  • Lupaşcu G., Mereniuc Gh., Boincean B., Bugaciuc M. Particularităţi de interacţiune fond agrotehnic x grâu de toamnă x fungi – agenţi ai putregaiului de rădăcină// Buletinul AŞM. Ştiinţele Vieţii, 2008 (sub tipar).

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...