Academia de Stiinte a Moldovei

Corcimaru Serghei

Anul nașterii 1968, cetațian a RM.

Studii:

  • Universitatea de Stat M.V.Lomonosov Moscova, 1992, specialitatea pedologie şi agrochimie.
  • Universitatea Ecologică Descisă pe lângă Universitatea de Stat M.V.Lomonosov Moscova, 1995, specialitatea expert ecolog.
  • Aspirantura la Universitatea de Stat M.V.Lomonosov Moscova,1995, specialitatea microbiologie.
  • Stagiunea la IACR Rothamsted (Staţia experimentală din Rotamsted, Marea Britanie).

În domeniul științei activează din a. 1992 în cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie AȘRM, Doctor în biologie, cercetator științific superior.

Activitatea de cercetare constă în studierea și estimarea proceselor ecologo-microbiologice din sol; în evaluarea specificului transformărilor microbiologice negative în sol sub acţiunea diferitor factori antropogenici (e.g., poluarea cu pesticide şi metale grele); în elaborarea noilor indici microbiologici pentru diagnosticul, monitoringul şi prognozarea proceselor negative de poluare sau degradare a solului.

Ultimele publicații:

  • Contin M., Corcimaru S., De Nobili M., Brookes P.C. Temperature changes and the ATP concentration of the soil microbial biomass. Soil Biology & Biochemistry. 2000, 8-9, p. 1219-1225.
  • Меренюк Г., Корчмару С. Микробиологические аспекты изучения состояния почв агроценозов. Mediul Ambiant. 2006, n. 6 (30), p. 36-38.
  • Меренюк Г., Корчмару С. Эколого-микробиологическое обоснование регламентации применения медьсодержащих пестицидов в условиях Республики Молдова. Mediul Ambiant. 2007, n. 2 (32), р. 4-7.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...