Academia de Stiinte a Moldovei

Sașco Elena

Anul naşterii 1951, cetațian a RM.

Studii: Universitatea de stat Moldova, or. Chişinău, 1974.

În domeniul științei activează din a. 1974 în cadrul I.C.Ş. în viticultură, și din 1989 – în cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie AȘRM.

 


Direcția științifică: studierea biomasei microbiene în diferite soluri în diferite condiții, perfectarea metodelor pentru determinarea biomasei microbiene totale în sol.

Ultimele publicații:

  • Brevet de invenție nr. 3113, depozitat 02.08.2006. Compus ce posedă activitate fungitoxică pentru ciuperca Fusarium oxysporul Snyd.et Hans.
  • Brevet de invenție nr. 3139, depozitat 02.08.2006. Compus ce posedă activitate fungitoxică pentru ciuperca Fusarium solani (Mart.) App.et Wr.
  • Brevet de invenție nr. 3171, depozitat 02.08.2006. Compus ce posedă activitate fungitoxică pentru ciuperca Pythium debarianum Hesse.
  • Corcimaru S., Mereniuc Gh., Emnova E., Saşco E., SlaninaV. Particularităţile microbiologice a solului poluat cu cupru. Chişinău, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole, 2003, N 2 (253), p. 3-8.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...