Academia de Stiinte a Moldovei

Director


Codreanu Svetlana, doctor în biologie, conferenÅ£iar cercetător


Tel/fax: +373 22 725754
e-mail: codreanu.svetlana@gmail.com


Curriculum Vitae