Academia de Stiinte a Moldovei

Secretar ştiinţific


Miscu Vera - doctor în biologie, conferenţiar cercetător
tel/fax: +373 22 725524
e-mail: corolevscaia@yahoo.com