Academia de Stiinte a Moldovei

Direcţii de cercetare

A) Cercetările laboratorului sunt axate pe valorificarea activităţii enzimatice a microorganismelor cu scopul transformării/detoxicării compuşilor organici, ceea ce constituie o nouă tendinţă în dezvoltarea biotehnologiilor microbiene. Evoluând paralel cu metodele fizico-chimice şi termice, metodele microbiologice de degradare a compuşilor organici prezintă tehnologii de mare potenţial, contribuind la decontaminarea mediilor naturale de poluanţii industriali. Elaborarea parametrilor unor procese microbiologice eficiente de degradare a compuşilor organici folosind microorganismele imobilizate pe suporturi solide are o importanţă ştiinţifică şi aplicativă şi poate fi valorificată în ramurile producţiei de parfumuri, de tutun, alimentară, farmaceutică ale Republicii Moldova.
b) Mai mulţi ani, laboratorul efectuează studiul complexului de glucide ale cianobacteriilor şi microalgelor pentru fundamentarea procesului de sinteza orientată a SBA şi elaborarea tehnologiilor şi preparatelor autohtone noi de obţinere a SBA de origine preferenţial glucidică, destinate prevenirii infecţiilor umane, animale şi plantelor.
Lucrările laboratorului contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul transformării microbiologice a compuşilor organici în medii naturale, în special a poluanţilor (pesticide si a.); au un impact social, de protecţie a mediului datorită selectării unor tulpini locale şi elaborării unor procedee noi, eficiente de decontaminare a agrolandşafturilor de reziduuri pesticidice (grand NATO CLG nr.979245 (2005), grand franco-moldav nr.0209-MOL-321-009 (2006), grand INTAS 05-104-7596 (2006-2009), Brevete de Invenţie MD 429 (1996), 680 (1997), 2364 (2004), 2867 (2005), 3178 (2006), 3487 (2008), 20 (2009), 3911 (2009), 3944 (2009), 4091 (2011).

Laboratorul dispune de o colecţie de microorganisme autohtone – transformatori activi ai compuşilor organici, ce pot fi folosite în testarea substanţelor xenobiotice, ca principii active în schemele biotehnologice de decontaminare a terenurilor agricole de reziduuri pesticidice persistente, asigurând puritatea ecologică a producţiei agricole (8 tulpini microbiene deponate în CNMN).

Noi metode: metoda de depistare a microorganismelor active-destructoare ale xenobioticelor (Brevet FR 2051961, Brevet MD 429); 2 procedee de tratare a plantelor ce asigură scăderea cantităţilor reziduale de insecticide în recolta viniviticolă şi legumicolă şi garantează obţinerea unei producţii agricole ecologic pure (coaut., Brevete MD 2867, 3178), un reactor catalitic combinat pentru epurarea distructivă a apelor uzate de la compuşi organici recalcitranţi (coaut., Brevet MD 3911).

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...