Academia de Stiinte a Moldovei

Colaborトビi, Menナ」iuni

Colaborトビi.
a) Nationale.

Mai mulナ」i ani, savanナ」ii laboratorului colaboreazト fructuos cu lab.Ficobiotehnologie al Centrului de cercetare „ナ柎iinナ」e ale vieナ」ii”, Fac.Biologie (USM), la fel cu lab.Chimia terpenoidelor al Institutului de Chimie Aナ朞, precum ナ殃 Centrul ナ柎iinナ」ific “Chimia Aplicatト ナ殃 Ecologicト” (USM).

b) Internationale.
Graナ」ie proiectelor de cercetare comune ナ殃 stagierilor ナ殳iinナ」ifice efectuate la instituナ」ii universitare consacrate din strトナnトフate (dr.A.Cincilei, dr.S.Tolocichina, dr.I.Rastimesina), cercetトフorii laboratorului susナ」in relaナ」ii de strinsa colaborare cu savanナ」ii chimiナ殳i din laboratoarele franceze SEESIB (Sintezト ナ殃 Studiu al Sistemelor de Importanナ」ト Biologicト) ナ殃 LPMM (Fotochimie Molecularト ナ殃 Macromolecularト) al Universitトη」ii “Blaise Pascal” din Clermont-Ferrand, Franナ」a, precum si savanナ」ii Institutului de Chimie al Academiei de ナ柎iinナ」e Slovace.

Menナ」iuni la expoziナ」ii: Medalia de Bronz la Ediナ」ia VIII a Expoziナ」iei Internaナ」ionale Specializate ”INFOINVENT-2004”; Medalia Salonului Internaナ」ional „INVENTICA 2005” (Bucureナ殳i, Romania) pentru ciclul de brevete “New strains of micro organisms – destroyers of pesticides” (Brevete de Invenナ」ie MD 2364, 680, 429); Diploma Salonului Naナ」ional de Inventicト „PROINVENT-2007”, 17-21 aprilie 2007, Cluj-Napoca, Romania; Diploma Expoziナ」iei Int. Specializate “MOLDECO”, Ed.VII, Chiナ殃nトブ, 24-28 oct.2007.

ANUNネ

Cu privire la desfトκ冰rarea audierilor publice a rezultatelor obネ嬖nute în cadrul proiectelor din domeniile cercetトビii ネ冓 inovトビii

  ...