Academia de Stiinte a Moldovei

Publicaţii relevante

1. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimesina I., Delort A.-M., Besse-Hoggan P., Sancelme M. Removal of Aqueous Benzothiazoles using Immobilized Bacteria. In: Proceedings of 34th AMOP Technical Seminar on Environmental Contamination and Response, Banff, Canada, 2011, p.74-82. www.etc-cte.ec.gc.ca/news/conferences_e.html.
2. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimeşina I., Streapan N., Mamaliga V. Biotransformation of sclareol by immobilized penicillii. In: Simp.şt. «Биологически активные вещества микроорганизмов: прошлое, настоящее, будущее», 2-4 февраля 2011 года, Москва: изд.МГУ, стр.8. ISBN 978-5-317-03531-0.
3. Cincilei A., Rastimeşina I., Tolocichina S., Dragalin I., Mamaliga V., Streapan N. Imobilizarea microorganismelor ca metodă de sporire a eficienţei biotransformării compuşilor organici. In: Conf. Şt. Int. “Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al cunoaşterii moderne”, 6-7 iulie 2011, Chisinău, Moldova, pag.31-32. ISBN 978-9975-106-78-8.
4. Cincilei A., Rudic V., Tolocichina S., Rastimeşina I., Mamaliga V., Streapan N. Studierea glucidelor de cianobacterii şi microalge pentru obţinerea substanţelor bioactive. In: Conf. Şt. Int. “Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al cunoaşterii moderne”, 6-7 iulie 2011, Chisinău, Moldova, pag.33. ISBN 978-9975-106-78-8.
5. Tolocichina S., Cincilei A., Rastimeşina I., Mamaliga V., Streapan N. Tulpini de microorganisme destructoare ale poluanţilor organici. In: Conf. Şt. Int. “Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al cunoaşterii moderne”, 6-7 iulie 2011, Chisinău, Moldova, pag.112-113. ISBN 978-9975-106-78-8.
6. Rastimeşina I., Cincilei A., Tolocichina S., Mamaliga V., Streapan N., Bulimaga V., Rudic V. Preparate de natură glucidică din cianobacterii şi microalge cu proprietăţi antimicrobiene. In: Ştiinţe naturale şi exacte, vol.1, pag.59-62. Rezumatele comunicărilor al Conf. şt. naţională cu part. internaţ. „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, dedicată aniversării 65 de la fondarea USM, 21-22 septembrie 2011, Chisinău, Moldova. ISBN 978-9975-71-137-1.
7. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimesina I., Dragalin I., Dumbraveanu V., Streapan N., Mamaliga V. Preparation of microbiological agents for organic pollutants removal in wastewater. In: Chem.Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, 2009, 4 (2), pp.40-43.
8. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimeşina I., Mamaliga V., Dumbraveanu V., Dragalin I. Selection of biocatalysts based on immobilized Rhodococcus cells for organic pollutants removal. In: National Sci.Conf. „Current problems in microbiology and biotechnology”, Oct. 5-6, 2009, Chisinau, p. 106-108.
9. Cincilei A., Rudic V., Tolocichina S., Rastimeşina I., Streapan N. Chemical characters of some microalgal carbohydrate complexes. In: National Sci.Conf. „Current problems in microbiology and biotechnology”, Oct. 5-6, 2009, Chisinau, p.191-192.
10. Delort A.-M., Besse-Hoggan P., Mailhot G., Sancelme M., Combourieu B., Chorao Ch., Covaliova O., Covaliov V., Dragalin I., Bunescu A., Cincilei A., Tolocichina S. Aspects concerning the photo- and biodegradation of benzothiazoles in aquatic compartment. În: Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry,2008, 3 (2), p. 58-64.
11. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimeşina I., Dragalin I., Delort A.-M., Besse-Hoggan P., Sancelme M. The microbial degradation of benzothiazole derivatives, widespread organic pollutants. In: Proc.of VI Int.Sci.Conf. „Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии”, 2-6 iunie 2008, Minsk, Belorusia, Vol.2, p.220-222.
12. Rudic V., Cincilei A., Cepoi L., Cojocari A., Plaţinda V., Streapan N. Despre compoziţia biochimică a unor complexe glucidice algale. In: Studia Universitatis, 2008, nr.7 (17), p.33-38.
13. Tolocichina S., Cincilei A., Siretsanu L., Mamaliga V. Schimbările în complexul microbian al solului la aplicarea erbicidelor. In: Ştiinţa agricolă. 2008, 1, p.14-17.
14. Чинчлей А., Толочкина С., Растимешина И., Драгалин И. Новые продукты микробной трансформации склареола: получение, свойства, оценка. В: Мiкробiологiя i Бiотехнологiя», Одесса, 2007, № 1, сс. 34-39.
15. Dvornikova T., Granatskaia T., Tolocichina S., Sireţanu L., Micu A. Микробная деградация пестицидов. Monografie. Chişinău, Ştiinţa, 1991, 73 p.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...