Academia de Stiinte a Moldovei

Tehnologii şi domenii de aplicare

Tehnologii: a fost elaborată şi implementată tehnologia de imobilizare a bacteriilor active Rhodococcus rhodochrous în suport organic (Brevet de invenţie MD 4091); a fost elaborat fotobioreactor pentru descompunerea eficientă a poluanţilor organici în medii contaminate apoase (Brevet de invenţie MD 3911, grand INTAS 05-104-7596).

Materiale: Regulamentul de laborator de obţinere a compusului cu acţiune antimicrobiană – produs al transformaţiei microbiene a sclareolului (2005); Regulamentul de laborator al biodistrucţiei benzotiazolului de către bacteriile active, imobilizate în suport solid hibrid (2010); Regulamentul de laborator de obţinere a compusului cu acţiune antimicrobiană în rezultatul biotransformării sclareolului pe suporturi solide (2010).

Soiuri: 4 tulpini microbiene active brevetate, care asigură descompunerea eficientă a mai multor pesticide si sunt propuse spre valorificare ca principii active în biotehnologiile de decontaminare a agrolandşafturilor de reziduuri ecologice persistente, asigurând puritatea ecologică a producţiei agricole.

Instalaţii: elaborat şi montat fotobioreactorul combinat, cu implicarea proceselor fotocatalitice si microbiologice simultane, pentru degradarea intensivă a substanţelor benzotiazolice din medii apoase (Brevet MD 3911).

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...