Academia de Stiinte a Moldovei

Brevete de Invenţie

1. Brevete de Invenţie ale laboratorului (7):
- Brevet de invenţie MD 4091 (2011) Procedeu de obţinere a celulelor de Rhodococcus rhodochrous imobilizate
- Brevet de Invenţie MD 3944 (2009) Tulpină de fungi microscopici Penicillium corylophilum – destructoare a atrazinei şi benzotiazolilor
- Brevet de Invenţie MD 3487 (2008) Tulpină de fungi microscopici Penicillium verrucosum – destructoare a metalaxilului şi benzotiazolilor
- Brevet de Invenţie MD 2364 (2004) Tulpina de fungi Aspergillus alliaceus CNMN FA 01 – destructoare a xenobioticelor
- Brevet de Invenţie MD 680 (1997) Tulpina Penicillium funiculosum – destructoare a fluazifop-butilului”
- Brevet de Invenţie MD 429 (1996) Procedeu de depistare a microorganismelor destructoare ale xenobioticelor
- Brevet de Invenţie F.Ruse 2051961 (1996) Способ выявления микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков

2. Brevete de Invenţie pe cercetarile laboratorului in coautorat (4):
- Brevet de Invenţie MD 3911 (2009) Reactor foto-biocatalitic combinat pentru epurarea distructivă a apelor uzate de la compuşi organici recalcitran
- Brevet de invenţie MD 20 (2009) Metodă de profilaxie şi tratament al locei americane a albinelor
- Brevet de Invenţie MD 3178 (2006) Procedeu de tratare a viţei-de-vie (variante)
- Brevet de Invenţie MD 2867 (2005) Procedeu de tratare a plantelor

Domenii de aplicare: Biotehnologii de purificare şi protecţie a mediului ambiant. Agricultură. Tehnologii autohtone de obţinere a SBA algale.

Potenţialii beneficiari: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Fondul Ecologic Naţional, companiile importatoare de pesticide cointeresate.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...