Academia de Stiinte a Moldovei

Svetlana Burţeva

Republica Moldova, or. Chişinău, 2030,
str. Titulescu 39, ap. 81
Tel.: (373 22) 73 96 09,
fax: (373 22) 72 57 54 (serv.),
(373 22) 55 12 39 (dom)

 

 

 

 

Activitatea pofesională:
2006-prezent
Cercetător şt. principal, Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.
1997-2006 Cercetător şt. coordonator, laboratorul Produşi microbieni, Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1988-1997 Cercetător şt. superior, laboratorul Produşi microbieni, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1986-1988 Cercetător ştiinţific, laboratorul Substanţe Biologic Active, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M. 1976-1986 Cercetător şt. stagiar, laboratorul Substanţe Biologic Active, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1967-1976 Preparator, laborant, laborant superior, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.

Studii si stagii profesionale:
2002
Doctor habilitat în biologie, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1997 Conferenţiar-cercetător, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1986 Doctor în biologie, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1972-1976 Doctorantura Institutului de Microbiologie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
1963-1969 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie;
1952-1963 Şcoala medie or. Chişinău.

Cunoaşterea limbilor străine:
Rusa, Ucraineana, Franceza, Engleza.

Publicaţii:
Autor şi coautor a 360 lucrări ştiinţifice, inclusiv articole, teze, brevete de inventii.

Diverse:
Data nasterii: 06.08.1945
căsătorită, 1 copil.

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...