Academia de Stiinte a Moldovei

Tamara Sîrbu

Republica Moldova, or. Chişinău, 2028,
str. Calea Ieşilor 51/3, ap. 26
Tel.: (373 22) 73 96 09,
fax: (373 22) 72 57 54 (serv.),
(373 22) 74 04 98 (dom)

 

 

 

 

Activitatea pofesională:
2004 – prezent
Cercetător ştiinţific superior, Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.
2003-2004 Cercetător ştiinţific stagiar, Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.
2002-2003 Cercetător ştiinţific stagiar, laboratorul Enzimologie, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1993-2001 Specialist biochimist, laboratorul Enzimologie, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.

Studii si stagii profesionale:
2004
Teza de doctor “Particularităţile fiziologo-biochimice de cultivare a unor tulpini de microorganisme producători de enzime lipolitice”.
2001 - 2003 Competitor la Institutul de Microbiologie al AŞM.
1982 - 1987 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie;

Grad ştiinţific:
Doctor în biologie, specialitatea microbiologie.

Cunoaşterea limbilor străine:
Rusa, Franceza

Publicaţii:
Autor şi coautor a 40 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 brevete de invenţie.

Diverse:
Data nasterii: 02.04. 1961,
căsătorită, doi copii.

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...