Academia de Stiinte a Moldovei

Informaţie generală

Laboratorul sub denumirea menţionată a fost fondat în a. 1986 şi este continuitatea laboratorului „Ecologia fixării azotului atmosferic”

Activitatea de bază.
Reieşind din necesităţile Republicii şi pregătirea profesională a colaboratorilor activitatea de lungă durată a laboratorului este investigarea proceselor de simbioză şi antagonism dintre plante şi microorganisme, de fixare biologică a azotului atmosferic, de stimulare a germinării seminţelor şi creşterii plantelor ca fenomene pozitive, cât şi studierea fenomenelor negative provocate de microorganismele cu caracter patogen sau convenţional patogen faţă de plante – boli sau anomalii în dezvoltarea plantelor. La momentul de faţă la baza tematicii de cercetare se află capacitatea microorganismelor (în special a bacteriilor de rizosferă) de a stimula creşterea, dezvoltarea şi productivitatea la plantele furajere: lucerna şi porumbul.

Competenţa
La baza activităţii laboratorului au fost puse cunoştinţele acumulate de colaboratori atât în procesul de studii universitare (2 biologi, 2 pedologi, 2 pedologi-agrochimişti, 1 agronom) cât şi pe parcursul pregătirii în doctorantură (1 specialist în fitopatologie şi 1 – în protecţia plantelor). După cum am menţionat mai sus direcţia principală de cercetare a laboratorului a fost formulată şi continuă din a. 1986. Pe parcursul anilor colaboratorii sau specializat în direcţia respectivă, astfel 4 colaboratori având o vechime de muncă în cadrul laboratorului de peste 25 ani.

Activitatea inovaţională
Laboratorul are brevetate 4 invenţii: în domeniul fixării azotului atmosferic la mazăre, lucernă, fasole şi soia. Este pregătită pentru brevetare o nouă tulpină a bacteriei Rhizobium japonicum fixatoare de azot atmosferic în simbioză cu plantele de soia Activitatea inovaţională a laboratorului a fost apreciată în cadrul Saloanelor de Inventică din Republică cât şi de peste hotare (Romania) cu diplome şi medalii de argint (4)

Sustinerea tezei de doctor in stiinte medicale
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale
Pretendent OLTU IULIAN
Conducător ştiinţific: academician RUDIC VALERIU

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiana

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
dedicated to the 70th anniversary of foundation of first research institutions
&nb...