Academia de Stiinte a Moldovei

Componenţa laboratorului

În cadrul laboratorului activează 6 colaboratori ştiinţifici dintre care 1 doctor în şt. biologice şi 1 dr. în ştiinţe agricole, 2 cercetători ştiinţifici, 1 cercetător ştiinţific stagiar, 1 specialist coordonator (de bază) cât şi 2 specialişti coordonatori (prin cumul).Onofraş Leonid - şef de laborator, cercet. şt. conf., dr. şt. biologice.

  1. Todiraş Vasile - cercet. şt. conf., dr. şt. agrare
  2. Prisacari Svetlana - cercet. ştiinţific.
  3. Mohova Tatiana - cercet. şt
  4. Lungu Angela-cercet.şt.st.
  5. Coşcodan Mihail - specialist coordonator

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...