Academia de Stiinte a Moldovei

Proiecte de cercetare

În ultimii 10 ani colectivul laboraorului a efectut cercetări în cadrul următoarelor proiecte:

  • 01.01. MD 02034 EvidenÅ£ierea şi studiul microorganismelor de rizosferă stimulatoare ale proceselor de creştere, dezvoltare şi productivi-tate la grâu. (a.a. 2001-2005) 
  • 06.407.012A Studiul microorganismelor de rizosferă utile pentru sporirea productivităţii la soia. (a.a. 2006-201) 
  • 11.817.04.11 AEvaluarea şi valorificarea potenÅ£ialului microbiologic pentru elaborarea tehnologiilor agriculturii durabile. (a.a. 2011-2014).

Sustinerea tezei de doctor in stiinte medicale
Se anunţă susÅ£inerea tezei de doctor în științe medicale
Pretendent OLTU IULIAN
Conducător ştiinţific: academician RUDIC VALERIU

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiana

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
dedicated to the 70th anniversary of foundation of first research institutions
&nb...