Academia de Stiinte a Moldovei

Proiecte de cercetare

În ultimii 10 ani colectivul laboraorului a efectut cercetări în cadrul următoarelor proiecte:

  • 01.01. MD 02034 EvidenÅ£ierea şi studiul microorganismelor de rizosferă stimulatoare ale proceselor de creştere, dezvoltare şi productivi-tate la grâu. (a.a. 2001-2005) 
  • 06.407.012A Studiul microorganismelor de rizosferă utile pentru sporirea productivităţii la soia. (a.a. 2006-201) 
  • 11.817.04.11 AEvaluarea şi valorificarea potenÅ£ialului microbiologic pentru elaborarea tehnologiilor agriculturii durabile. (a.a. 2011-2014).