Academia de Stiinte a Moldovei

Tehnologii şi produse elaborate

Tehnologii elaborate în cadrul proiectului 06.411. 015 F , Compartimentul I „Bazele fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale ameliorării drojdiilor ca materie primă pentru obÅ£inerea biomaterialelor” (2006-2010).
1. Tehnologia de obţinere din drojdii a bioprodusului ERGOS - B15 (provitamina D). Aditiv alimentar - Br. inv. MD 3538; Br. inv. MD 3570; Br. inv. MD 4044. (2010).
2. Tehnologia de obţinere din drojdii a produselor BILEV.
Aditiv furajer. Bioprodusul BILEV - promotor de creştere şi furaj prebiotic destinat sectorului zootehnic. Br. inv. MD 3538; Br. inv. MD 4044; (2008).

Tehnologii elaborate în cadrul proiectului 07.411.11 IND A „Evaluarea principiilor bioactive a levurilor de la vinificaÅ£ie ca sursă pentru obÅ£inerea biopreparatelor” (2007-2008).
1. Tehnologia de obÅ£inere din drojdii a bioprodusului nutraceutic GLUCOLEV (bogat în glucide). Aditiv alimentar. Br. inv. MD 4048; Br. inv. MD 4086. (2010).
2. Tehnologia de prelucrare a sedimentelor de drojdii vinicole şi obţinerea produselor pentru sectorul zootehnic. (Bioprodusul PROLEVIN).- Aditiv furajer.- Br. inv. MD 3792 (Furaj pentru larve şi puiet de peşte). (a. 2008).

Seminar stiintific de profil la specialitatea 163.04 – Microbiologie
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM Vă informează că la 15 decembrie 2017, ora 13:00 în cadrul Seminarului ŞtiinÅ£ific de Profil la specialitatea 163.04 – Mic...

Seminar stiintific de profil la specialitatea 167.01 – Biotehnologie, Bionanotehnologie

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 14 decembrie 2017, ora 14.00 în cadrul Semina...