Academia de Stiinte a Moldovei

Altă informaţie importantă

  • În cadrul laboratorului activează 2 laureaţi ai Premiului OMPI (acad.V.Rudic şi dr.L.Cepoi)
  • Din momentul înfiinţării şi pînă în prezent elaborările laboratorului au fost apreciate cu 153 medalii de aur, 63 medalii de argint şi 24 medalii de bronz la Saloanele Internaţionale de inventică EUREKA, INPEX, PALEXPO, ş.a.
  • În anul 2003 laboratorul a obţinut diploma de merit a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică pentru rezultate remarcabile în cercetare-dezvoltare.