Academia de Stiinte a Moldovei

Publicaţii relevante  Articole în reviste internaţionale

  1. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; MOLDOVEANU, T. The influence of low intensity millimetre waves on the multiplication and biosynthetic activity of Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 yeast. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2010, 17(2), 208-212. CNCSIS B+.
  2. USATÎI, A.; CHISELIŢA, O.; RUDIC, V.; CHISELIŢA, N.; MOLODOI, E.; EFREMOVA, N. The effects of some compounds of Mn(II) and Zn(II) on the biosynthesis of carbohydrates in the biomass of wine yeasts. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2010, 17(2), 306-312. CNCSIS B+.

  Articole din reviste naţionale:
  Categoria B
  1. USATÎI Agafia, MOLODOI Elena, CHISELIŢA Natalia, CHISELIŢA Oleg, EFREMOVA Nadejda, BORISOVA Tamara, FULGA Ludmila. Tulpini de drojdii – surse valoroase pentru obţinerea β-glucanilor şi mananilor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2011, nr.3(315), 128-134. ISSN 1857-064X.
  2. CHISELIŢA O., USATÎI Agafia, CHISELIŢA Natalia, EFREMOVA Nadejda. Influenţa unor factori de cultivare asupra biosintezei carbohidraţilor şi multiplicării tulpinilor de Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi 21. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2011, nr.2(314), 158-165. ISSN 1857-064X.
  3. USATÎI A., MOLODOI E. Cercetări biotehnologice privind obţinerea produselor sterolice pe bază de drojdii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2011, nr.1(313), 128-136. ISSN 1857-064X.
  4. USATÎI A., MOLODOI E., CHISELIŢA O., CHISELIŢA N., EFREMOVA N. Valorificarea biomedicală a drojdiilor din genul Saccharomyces. Medicina Alternativă: Fiziologie clinică şi metode de tratament. Chişinău, 2011, vol. 16, p. 52-58. ISSN 1857-0844.
  5. MOLODOI, E.; USATÎI, A.; MOLDOVEANU, T.; CHISELIŢA, O.; CHISELIŢA, N. Influenţa unor factori de cultivare asupra acumulării biomasei şi biosintezei ergosterolului la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, 1(307), 114-120. ISSN 1857-064X.
  6. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; MOLDOVEANU, T.; BORISOVA, T. Reglarea procesului de biosinteză a sterolilor la drojdii prin acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, 1(307), 115-121. ISSN 1857-064X.
  7.USATÎI, A.; CHISELIŢA, O.; USATÎI, A.; CREPIS, O.; CHISELIŢA, N.; MOLODOI, E.; TOPALĂ, L. Eficienţa utilizării noului bioprodus din drojdiile de la vinificaţie în hrana larvelor de peşte. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, 1(307), 101-104. ISSN 1857-064X.
  8. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; CHISELIŢA, O.; TOPALĂ, L.; CHISELIŢA, N.; MOLDOVEANU, T. Activitatea biosintetică a drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Mn(II), Cr(II) şi Zn(II). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, 1(307), 142-147. ISSN 1857-064X.
  9. CHISELIŢA, O.; USATÎI, A.; CHIRIŢA, E.; TOPALA, L.; CHISELIŢA, N.; MOLODOI, E. Componenţa biochimică a drojdiilor din sedimente vinicole. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, 1(304), 132-137. ISSN 1857-064X.
  10.USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; TOPALĂ, L.; MOLDOVEANU, T. Efectele undelor milimetrice de intensitate joasă asupra populaţiei drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, 2(305), 107-114. ISSN 1857-064X.
  11.USATÎI, A.; MOLODOI, E.; CHIRIŢA, E.; MOLDOVEANU, T.; TOPALĂ, L.; CALCATINIUC, A. Screening-ul drojdiilor de perspectivă pentru biotehnologii de producere a sterolilor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2007, 3(303), 106-111. ISSN 1857-064X.
  12. TOPALĂ, L.; USATÎI, A.; RUDIC, V.; MOLODOI, E. Biotehnologii noi de obţinere a fosfolipidelor din drojdii pentru prepararea liposomelor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2006, 3(300), 126-132. ISSN 1857-064X.
  13. USATÎI, Ad.; USATÎI, A.; TODERAŞ, I.; CREPIS, O.; CHIRIŢA, E.; TOPALĂ, L.; MOLODOI E.; MOLDOVEANU, T. Efectele biopreparatului microbian Biocel-Zn asupra dezvoltării larvelor de peşte. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2006, 2(299), 87-90. ISSN 1857-064X.
  14. USATÎI Agafia, CHIRIŢA Elena. Studiul cantitativ al pigmenţilor carotenoidici din biomasa drojdiei Rhodotorula gracilis –CNMN-Y-03, cultivată în prezenţa unor precursori şi inductori. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Nr.2 , 2006, p. 111-117. ISSN 1857-064X.

  Categoria C
  1. CHISELIŢA O.,USATÎI A., CHISELIŢA N., TOPALĂ L., MOLODOI E. Procedee de obţinere a unor fracţii glucidice din drojdiile sedimentelor de vin. În: Mediul ambiant, 2010, vol. 6(54), p. 12-17 . ISBN: 1810-9551.
  2. CHISELIŢA, O.; USATÎI, A.; CHISELIŢA, N.; TOPALA, L.; MOLODOI, E. Utilizarea sedimentelor de drojdii – deşeu al industriei vinicole. Mediul Ambiant. 2009, 2(44), 23-26.
  3. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; CHISELIŢA, O.; TOPALĂ; L.; CHISELIŢA, N.; BORISOVA, T. Precursori determinanţi ai biosintezei sterolilor la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii. 2009, 6(26), 112-114. ISSN 1857-1735.
  4. MOLODOI, E.; USATÎI, A.; CHISELIŢA, O.; TOPALĂ, L.; CHISELIŢA, N. Nutrienţi preferenţiali pentru cultivarea dirijată a drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii. 2009, 6(26), 115-117. ISSN 1857-1735.
  5. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; MOLDOVEANU, T.; TOPALĂ, L. Efectele undelor milimetrice de intensitate joasă asupra biosintezei lipidelor la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii. 2009, 1(21), 43-47. ISSN 1857-1735.
  6. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; MOLDOVEANU, T.; BORISOVA, T. Influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra activităţii funcţionale a drojdiei Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii. 2008, 7(17), 39-43. ISSN 1857-1735.
  7. USATII, M.; USATII, A.; CHIRIŢA, E.; CREPIS, O.; MOLODOI, E.; MOLDOVEANU, T. Tehnologia de obţinere a noului biopreparat BIOEX-Zn din drojdii şi efectele utilizării pentru dezvoltarea icrelor şi larvelor de peşte. Ştiinţa agricolă. 2006, 1, 36-39. ISSN 1857-0003.
  8. USATÎI, A.; CHIRIŢA, E.; MOLODOI, E. Productivitatea şi carotenogeneza tulpinii Rhodotorula gracilis CNMN-YS-03 la cultivare pe medii cu diferiţi factori de creştere. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe chimico-biologice. 2006, 264-267. ISSN 1857-1735.
  9. USATÎI, A.; CHIRIŢA, E.; MOLODOI, E. Influenţa compuşilor zincului asupra productivităţii şi biosintezei carotenoidelor la drojdii. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe chimico-biologice. 2006, 261-263. ISSN 1857-1735.


Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...