Academia de Stiinte a Moldovei

Tehnologii şi produse elaborate

Tehnologii elaborate în cadrul proiectului 06.411. 015 F , Compartimentul I „Bazele fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale ameliorării drojdiilor ca materie primă pentru obÅ£inerea biomaterialelor” (2006-2010).
1. Tehnologia de obţinere din drojdii a bioprodusului ERGOS - B15 (provitamina D). Aditiv alimentar - Br. inv. MD 3538; Br. inv. MD 3570; Br. inv. MD 4044. (2010).
2. Tehnologia de obţinere din drojdii a produselor BILEV.
Aditiv furajer. Bioprodusul BILEV - promotor de creştere şi furaj prebiotic destinat sectorului zootehnic. Br. inv. MD 3538; Br. inv. MD 4044; (2008).

Tehnologii elaborate în cadrul proiectului 07.411.11 IND A „Evaluarea principiilor bioactive a levurilor de la vinificaÅ£ie ca sursă pentru obÅ£inerea biopreparatelor” (2007-2008).
1. Tehnologia de obÅ£inere din drojdii a bioprodusului nutraceutic GLUCOLEV (bogat în glucide). Aditiv alimentar. Br. inv. MD 4048; Br. inv. MD 4086. (2010).
2. Tehnologia de prelucrare a sedimentelor de drojdii vinicole şi obţinerea produselor pentru sectorul zootehnic. (Bioprodusul PROLEVIN).- Aditiv furajer.- Br. inv. MD 3792 (Furaj pentru larve şi puiet de peşte). (a. 2008).

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...