Academia de Stiinte a Moldovei

Brevete de invenţie

1. ChiseliÅ£a Oleg, Usatîi Agafia, ChiseliÅ£a Natalia, Gulea Aurelian. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de drojdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. Br. inv. 4086, BOPI nr.12/2010.
2. ChiseliÅ£a Oleg, Usatîi Agafia, Taran Nicolae, Rudic Valeriu, ChiseliÅ£a Natalia, Adajuc Victoria. Tulpină de drojdie Saccharomyces cerevisiae– sursă de β-glucani. Br. inv. 4048, BOPI nr.6/2010.
3. Molodoi Elena, Usatîi Agafia, ChiseliÅ£a Oleg, Moldoveanu Taisia. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de drojdie Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Br. inv. 4044, BOPI nr.5/2010.
4. Usatîi Agafia, ChiseliÅ£a Oleg, Crepis Oleg, ChiseliÅ£a Natalia, Usatîi Adrian, Molodoi Elena. Furaj pentru larve şi puiet de peşte. MD 3792, 2008.08.07, BOPI nr.1/2009.
5. Usatîi Agafia, ChiriÅ£a Elena, Molodoi Elena, Moldoveanu Taisia, Cucu Tatiana, Borisova Tamara. Procedeu de obÅ£inere a ergosterolului din drojdii Saccharomyces. MD 3570, G2, 2008.04.30, BOPI nr. 4/2008.
6. Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Moldoveanu Taisia, Borisova Tamara,Topală Lilia. Tulpină de drojdie Saccharomyces carlsbergensis – sursă de steroli. MD 3538, G2, 2008.03.31, BOPI nr. 3/2008.
7. Usatîi Agafia, Molodoi Elena, ChiriÅ£a Elena, Moldoveanu Taisia, Borisova Tamara, GhiÅ£u Dumitru. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de drojdie Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03. MD 3516, G2, 2008.02.29, BOPI nr.2/2008.
8. Usatîi Agafia, Usatîi Adrian, ChiriÅ£a Elena, Crepis Oleg. Furaj pentru larve de ciprinide. MD 2926, 2005.12.31, BOPI nr.12/2005.
9. Usatîi Agafia., Usatîi Marin., Crepis Oleg., ChiriÅ£a Elena. Procedeu de stimulare a vitalităţii icrelor şi larvelor de peşti. MD 2593, 2004.11.30, BOPI nr.11/2004.
10. Turtă Constantin, Mereacre Valeriu, Şova Sergiu, Prodius Denis, Usatîi Agafia, Rudic Valeriu, Topală Lilia, Calcatiniuc Aurica. Trimetanol-hexakis – m- tricloracetato (O,O)- m3 – oxo-difier(III)mangan (II), care manifestă proprietăţi de stimulator al biosintezei productivităţii de biomasă la tulpinile de drojdii din genul Rhodotorula. MD 2283, 2003.10.31.,BOPI nr. 10/2003.
11. Turtă Constantin, Mereacre Valeriu, Şova Sergiu, Prodius Denis, Usatîi Agafia, Rudic Valeriu, Topală Lilia, ChiriÅ£a Elena. Trimetanol-hexakis – m- tricloracetato (O,O)- m3 – oxo-difier(III)nichel(II), care manifestă proprietăţi de stimulator al biosintezei carotenoidelor de tulpinile de drojdii din genul Rhodotorula. MD 2282, 2003.10.31.,BOPI nr. 10/2003.
12. Usatîi A., Calcatiniuc A., Grosu L., Şirşova T. Procedeu de extragere a lipidelor din drojdii. MD 1930, 2002.05.31., BOPI nr. 5/2002.
13. Usatîi A., Calcatiniuc A., Şirşov T., Rudic V., Gulea A., Borisov T. Mediu nutritiv pentru cultivarea drojdiei Sporobolomyces pararoseus. MD 1328, 1999.09.30., BOPI nr. 9/99.
14. Usatîi A., Borisov T., Calcatiniuc A., Şirşova T. Tulpină de drojdie Sporobolomyces pararoseus – sursă de lipide. Brevet de invenÅ£ie MD-892, 1997.12.31., BOPI nr.12/97.

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...